Miljø

Friedr. DICK GmbH & Co. KG er miljøbeviste og har derfor en:

  • Produksjon som er fri for spillvann gjennom systematisk gjenbruk av vann i produksjonen.
  • Varmegjenvinning og rensing av utgående luft.
  • Gjennvinning av spill-materiale.
  • Lukket kjølevannssystem.